Pověření týmu inspektorů ČBS Ústavem pro zjišťování příčin leteckých nehod.

ÚZPLN – (Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod) obnovil nedávno pro ČBS pověření týmu inspektorů, kteří  spolupracují s tímto úřadem na prevenci a případném šetření incidentů a nehod. Za ČBS jsou to tyto pověřené osoby:

Michael Suchý

Ladislav Crkva

Miloš Hrubý

Tomáš Stejskal

Libor Staňa.