Balóny nad Prahou 2018

Balóny nad Prahou jsou fundraisingovou akcí Českého balónového svazu s cílem podpořit Dětské centrum Paprsek– zařízení komplexní péče o děti a mládež s mentálním a kombinovaným postižením a jejich rodiny, a zvýšit povědomí o balónovém sportu. V rámci akce přeletí centrum Prahy v jeden moment skupina horkovzdušných balónů.

Více informací naleznete na webu akce: www.balonynadprahou.cz

 

Generálním partnerem akce je společnost Ricoh Czech Republic.