Výbor balónového svazu je volen vždy na tříleté funkční období Valnou hromadou ČBS.

Jméno Funkce Telefon
Pavel Kostrhun prezident 603 814 857
Jan Suchý viceprezident, delegát FAI/CIA 737 041 100
Tomáš Hora alternující delegát FAI/CIA 608 958 482
Michael Suchý člen 731 990 541
Tomáš Petržela člen 608 806 707
David Línek člen 603 421 490
Aneta Horová člen 774 408 100
Petr Kubíček člen 604 209 641
Miroslav Borkovec člen 776 760 436