Výbor balónového svazu je volen vždy na dvouleté funkční období Valnou hromadou ČBS.

Jméno Funkce Telefon
Pavel Kostrhun prezident 603 814 857
Jan Suchý viceprezident 737 041 100
Michael Suchý delegát FAI/CIA 731 990 541
Martin Koupa člen 777 235 825
David Línek člen 603 421 490
Aneta Lančaričová člen 774 408 100
Petr Kubíček člen 604 209 641
Miroslav Borkovec člen 776 760 436
Tomář Hora člen 608 958 482