Soutěžit v horkovzdušném balónu? Ano, a je to náramná podívaná!

O balónových soutěžích obecně:

Balónové závody trvají přibližně 3-7 dní, dle kategorie soutěže. Účastní se jich obvykle 10-100 tří až čtyř-členných týmů. Mezi hlavní organizované akce patří: oblastní poháry, národní mistrovství, kontinentální mistrovství, mistrovství světa a Světové letecké hry.

Každý balonářský tým se skládá z pilota, řidiče doprovodného vozidla, pomocníka a případně co-pilota (navigátor létající s pilotem v balónu). Probíhá-li soutěž s observery, ke každému týmu je přidělen ještě observer, dohlížející na dodržování pravidel a zapisování dosažených výsledků pilota. V moderních soutěžích jsou observeři nahrazeni loggery.

V organizačním týmu soutěže jsou:

 • Ředitel soutěže (plánuje lety s letovými disciplínami)
 • Skóreři (vyhodnocují výkony pilotů)
 • Jury (skupina rozhodčích řešící spory)
 • Safety officer (osoba dohlížející na bezpečnost během soutěže)
 • Měřící týmy (zpravidla 3-4, dle velikosti soutěže, měří vzdálenost odhodů markerů na kříže)

Jak už tomu u leteckých sportů bývá, hracím časem jsou jednotlivé lety. Před každým soutěžním letem se koná tzv. briefing, kde ředitel soutěže oznámí letové disciplíny pro daný let. Po briefingu se vyráží na startoviště (individuální nebo společné – dle rozhodnutí ředitele). Přípravit balón k letu trvá posádce na soutěži přibližně 10-15 min. Délka jednotlivých letů je nejčastěji 1-2 hodiny, 3 hodiny nejsou výjimkou při dlouhých ranních letech.

S balónem je možné bezpečně létat pouze v ranních a večerních hodinách. Důvodem je stabilita atmosféry, kdy těsně po východu slunce ani před jeho západem zpravidla nedochází ke konvekčním jevům (netvoří se mraky). Zde je rozdíl mezi balóny a kluzáky – kluzák konvekce naopak využívá pro kroužení ve stoupavém proudu díky němuž dobírá výšku. Pro balóny jsou tyto jevy nebezpečné.

Pojmy:

 • Marker – Textilní fléra o délce cca 2 m, na jednom konci zatížená, pilot marker odhazuje na kříž a tím skóruje. Počítá se vzdálenost odhození markeru od středu kříže.
 • Kříž (nebo-li „cíl“) – Textilní kříž o velikosti cca 10×10 m, rozprostřený na zemi na určených koordinátech.
 • Letové disciplíny – Úkoly, které piloti musí plnit během letů, popsané v pravidlech, někdy obohacené o požadavky ředitele soutěže.

Další hovorové pojmy:

 • Litrnice – Označení nejlepšího výkonu pilota v dané disciplíně = dosažení 1 000 bodů.
 • Trhat – Odpouštět teplý vzduch z balónu k docílení rychlejšího klesání.
 • Smotat – Klesat rychlostí hraniční s omezením v letové příručce balónu. Balón v takové fázi ztrácí tradiční tvar a točí se ve spirále. Dostatečným ohřátím vzduchu v balónu pilot klesání vybírá. Ukázka zde.

 

V čem se soutěží

Cílem soutěže je nasbírat v jednotlivých disciplínách co nejvíce bodů. Vítězství pilota v disciplíně je ohodnoceno tisíci body, další hodnocení ostatních pilotů je proporčně dopočítáno.

Nejčastěji se v disciplínách odhazuje marker na kříž (často v přesnosti na jednotky centimetrů). Jsou ale i disciplíny, které se výhradně zaznamenávají do leggeru, a to ať už jedním bodem nebo celou trajektorií.

Letových disciplín je celá řada. Mezi nejčastější patří:

 • Pilot Declared Goal: Pilot si sám zvolí koordináty cíle (v 3D prostoru nebo na zemi), často před ukončením předchozí disciplíny nebo před startem. Úkolem je na cíl doletět a zaznamenat nejbližší polohu do loggeru.
 • Judge Declared Goal (JDG): Ředitel soutěže oznámí koordináty daného cíle (v 3D prostoru nebo na zemi).
 • Hesitation Waltz: Tzv. „Váhavý valčík“. Pilot si v dané disciplíně vybírá nejvhodnější cíl dle svého letu nebo v návaznosti na další disciplíny.
 • Hare and Hounds: Tzv. „Hon na lišku“. Piloti pronásledují speciální balón (liška), který v jeden moment přistane a vyloží kříž. Úkolem je naletět kříž co nejlépe a skórovat pomocí markeru. Piloti často řeší v průběhu „honu“ další disciplíny a musí di dát pozor, aby lišku neztratili nebo nepředletěli.
 • Race to Area: Úkolem je doletět co nejdříve do vyznačené oblasti.
 • Elbow: Cílem je dosáhnout co největší změny v trajektorii letu.
 • 3D Task: Cílem je dosažení co nejdelší trajektorie v daném 3D prostoru. Často se létá v kruhu, v mezikruží, apod.
 • a další…

Podrobná pravidla jsou ke stažení zde.

 

Typický soutěžní let:

 

Odkud se soutěž nejlépe pozoruje:

Největší zážitek Vám přinesou okamžiky z křížů. Sem se piloti snaží doletět, často hromadně, a odhazují zde markery z výšek v jednotkách metrů. V životě fanouška není nad okamžik, než když se skupina balónů postupně tlačí na jeden kříž a piloti odhazují jeden marker za druhým, jeden balón strká do druhého a skóreři mají co dělat, aby zaznamenali všechny výsledky.

 

Jak se sledovalo MČR na Velehradě v roce 2016:

 

Jak se sleduje ballooning v Japonsku:

 

Když jde do tuhého:

 

Zajímavým místem pro sledování soutěže je i hromadné startoviště. Zde se balóny připravují a čekají na pokyn ke startu letového ředitele.

Jak vyopadal jeden z hromadných startů v maďarském Debrecénu:

Nyní Vám už musí být jasné, že balóny se dají poměrně precizně řídit a jejich let může být detailně naplánovaný. Soutěžení patří mezi nejzajímavější způsoby, jak si tento koníček vychutnat, adrenalinově se pobavit a navázat nové vztahy po celém světě.