Český balónový svaz je volným a nezávislým sdružením fyzických a právnických osob z České republiky i zahraničí, jejichž zájmem je létání letadly lehčími vzduchu, to je pilotů, techniků, rozhodčích, výrobců techniky a dalších osob.

Vstupem do ČBS se stáváte automaticky členy Aeroklubu ČR a máte možnost využívat výhod členství v obou organizacích. Sekretariát ČBS zasílá část příspěvků placených členy ČBS na účet Aeroklubu ČR a to vždy na jeden kalendářní rok.

Pro registraci členství využíváme společnou databázi Aeroklubu ČR, která je společně vedena pro všechny členské organizace Aeroklubu, a ze které jsou statistické údaje poskytovány MŠMT.

Stávající členové vedení v této evidenci mají možnost svoje osobní údaje editovat (změna adresy, telefonu e mailu atp.) po snadném přihlášení do databáze.

Stávající členové obdrží každoročně ze sekretariátu ČBS výzvu k úhradě členských příspěvků. Zaplacením stvrzují své členství v ČBS a Aeroklubu ČR na další kalendářní rok.

 

Typy členství v ČBS dle schválených stanov:

 • Člen ČBS  (nelétající) je fyzická osoba registrovaná v ČBS starší 14-ti let.
 • Člen ČBS – pilot (létající): je fyzická osoba registrovaná v ČBS starší 16-ti let, která vlastní platný průkaz způsobilosti pilota aerostatu jakékoliv kvalifikace (tento typ členství dále dělíme podle využití služeb sekretariátu ČBS a rozlišujeme tak výši členských příspěvků)
 • Člen ČBS – čestný člen: je fyzická osoba starší 18-ti let, o jejímž čestném členství rozhodla Valná hromada ČBS.
 • Člen ČBS – právnická osoba: je právnická osoba registrovaná v ČBS, která má pod sebou nejméně jednoho člena – pilota.

 

Výše ročních členských příspěvků za členství v ČBS a Aeroklubu ČR:

Pilot balónu

(v evidenci veden jako létající člen)

800 Kč
Pilot balónu, sportovec

 • veden v národním a světovém ranklistu
 • účastník mistrovství republiky

(v evidenci veden jako létající člen)

1 300 Kč
Pilot balónu, sportovec a reprezentant 

 • veden v národním a světovém ranklistu
 • účastník mistrovství republiky
 • účastník kontinentálních a světových mistrovství balónů a vzducholodí, WAG, Gordon Bennett
 • účastník nominačních soutěží v zahraničí
 • držitel FAI licence

(v evidenci veden jako létající člen)

2 000 Kč
Ostatní členové

 • observeři
 • posádky
 • další příznivci balónového létání

(v evidenci veden jako nelétající člen)

200 Kč

Ostatní roční poplatky:

Právnická osoba 1 000 Kč
Roční provozování balónu pod ČBS 5 000 Kč
Vydání FAI licence pro nelétající (např. observer) 200 Kč

 

Po přijetí přihlášky Vám bude vystavena zálohová faktura. Po přijetí platby vystavíme řádnou fakturu.

Budete-li mít problém s vyplněním registračního formuláře, kontaktujte člena Výboru ČBS Tomáše Horu,  na tel. čísle: 608 958 482 nebo e-mailem: tomhora@gmail.com.

 

Výbor ČBS