Vztah mezi ČBS a Aeroklubem ČR

Vstupem do ČBS se stáváte automaticky členy Aeroklubu ČR (AeČR) a máte možnost využívat výhod členství v obou organizacích. Sekretariát ČBS zasílá část příspěvků placených členy ČBS na účet Aeroklubu ČR a to vždy na jeden kalendářní rok.

Pro registraci členství využíváme společnou databázi Aeroklubu ČR, která je společně vedena pro všechny členské organizace Aeroklubu, a ze které jsou statistické údaje poskytovány MŠMT.

Stávající členové obdrží každoročně ze sekretariátu ČBS výzvu k úhradě členských příspěvků. Zaplacením stvrzují své členství v ČBS a Aeroklubu ČR na další kalendářní rok.

Typy členství v ČBS dle schválených stanov:

 • Člen ČBS  (nelétající) je fyzická osoba registrovaná v ČBS starší 14-ti let.
 • Člen ČBS – pilot (létající): je fyzická osoba registrovaná v ČBS starší 16-ti let, která vlastní platný průkaz způsobilosti pilota aerostatu jakékoliv kvalifikace (tento typ členství dále dělíme podle využití služeb sekretariátu ČBS a rozlišujeme tak výši členských příspěvků)
 • Člen ČBS – čestný člen: je fyzická osoba starší 18-ti let, o jejímž čestném členství rozhodla Valná hromada ČBS.
 • Člen ČBS – právnická osoba: je právnická osoba registrovaná v ČBS, která má pod sebou nejméně jednoho člena – pilota.

Výše ročních členských příspěvků za členství v ČBS:

Pilot balónu

Angažuje se v rozvoji ballooningu v ČR, podporuje fungování svazu, je informován o dění na poli balónového létání v ČR.

Nemá nárok na FAI licenci, může soutěžit, ale body se nezapočítávají do národního ani mezinárodního ranklistu.

800 Kč
Pilot SPORTOVEC

Chcete-li být součástí národního ranklistu a sbírat body zejména na MČR a jiných českých a mezinárodních soutěžích.

 • veden v národním ranklistu
 • veden ve světovém ranklistu
 • nemá FAI licenci (> nemůže se účastnit něterých soutěží)
 • nemůže reprezentovat na ME, MS, WAG, GB apod.
1 300 Kč
Pilot REPREZENTANT

Chcete-li reprezentovat ČR na mezinárodních soutěžích a nechat si uznávat dosažené body, je nutné zvolit toto členství. Nejedete-li v daném roce na ME, MS, WAG, GB není třeba být veden jako reprezentant.

 • veden v národním ranklistu
 • veden ve světovém ranklistu
 • účastník kontinentálních a světových mistrovství balónů a vzducholodí, WAG, Gordon Bennett apod.
 • účastník nominačních soutěží v zahraničí
 • FAI licence
2 000 Kč
Ostatní členové

Nejste-li pilot, ale chcete být oficiální observerem pro rozhodování soutěží, je nutné se stát členem ČBS.

Dále je tato možnost pro všechny, kteří  se chtějí angažovat v rozvoji ballooningu v ČR a podporovat společnou činnost.

 • observeři
 • posádky
 • další příznivci balónového létání
200 Kč

Ostatní roční poplatky:

Právnická osoba (nutnost registrace alespoň 1 pilota balónu) 1 000 Kč
Roční provozování balónu pod ČBS 5 000 Kč
Vydání FAI licence pro nelétající (např. observer) 200 Kč

Platební instrukce:

Číslo účtu CZK: 373905953/2010
Číslo účtu EUR: 377557423/2010
Variabilní symbol: datum narození ve tvaru DDMMRRRR nebo IČO členské organizace
Do popisu platby uveďte i jméno a příjmení / název člen. organizace

Mesinárodní platby:
CZK – IBAN: CZ0220100000000373905953
EUR – IBAN: CZ4520100000000377557423
BIC: FIOBCZPPXXX
Banka: Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, Česká republika


Přihláška do ČBS

Přihlásit se jako fyzická osoba

nebo přihlásit nové členy v rámci již přihlášené právnické osoby

Přihlásit právnickou osobu

Po přijetí přihlášky Vám bude vystavena zálohová faktura. Po přijetí platby vystavíme řádnou fakturu.

Budete-li mít problém s vyplněním registračního formuláře, kontaktujte člena Výboru ČBS Jana Suchého,  na tel. čísle: 737 041 100 nebo e-mailem: suchyjan91@gmail.com.

Výbor ČBS