Český balónový svaz je volným a nezávislým sdružením fyzických a právnických osob z České republiky i zahraničí, jejichž zájmem je létání letadly lehčími vzduchu (dále jen aerostat), to je pilotů, techniků, rozhodčích, výrobců techniky a dalších osob.

Český balónový svaz (ČBS) vznikl v roce  1993 po rozpadu federace ČR+SR jako nástupce bývalého Československého balónového svazu. Spolupráce s Aeroklubem ČR znamená pro ČBS možnost být členem mezinárodní letecké federace FAI a mezinárodní balónové komise FAI/CIA.

Posláním ČBS je být v ČR představitelem sportovního létání aerostatů což znamená že podporuje organizaci soutěží a fiest pořádaných v ČR, sestavuje sportovní reprezentaci ČR v létání aerostatů, informuje členy o létání, popularizuje létání aerostatů u široké veřejnosti.

ČBS také sdružuje komerční piloty a provozovatele leteckých prací.

Základními organizačními složkami ČBS jsou fyzické osoby, sportovní kluby a další právnické osoby. Nejvyšším orgánem ČBS je Valná hromada. Mezi zasedáními Valné hromady řídí ČBS výbor, který má devět členů a v jehož čele je Prezident ČBS.