Kdo je observer:

Pojmem observer se v řeči balonářů myslí „osobní rozhodčí“. V dnešní době se jich na většině závodů již nevyužívá, setkáme se s nimi ale stále na tradičních akcích jako je každoroční světový festival v Sáze v Japonsku. Úkolem observera je dohlížet na dodržování pravidel konkrétního pilota a celé posádky. Zaznamenává časy startu a přistání, měří vzdálenost odhodu markeru od deklarovaného kříže a v neposlední řadě také kontroluje časové splnění disciplín.

Upozornění: Školení 1. třídy pro oficiální pozorovatele platí pouze 3 roky, tzn. ti observeři, kteří absolvovali školení v Radešíně v roce 2013, již nyní nemají platné oprávnění dozorovat rekordy.

Aktuální informace o výkonech evidovaných u FAI/CIA naleznete zde:

https://www.fai.org/cia-documents

Seznam observerů v ČR:

Jméno Uznávání rekordů
Capoušková Ivana
Crkvová Alena
Hložek Jaroslav
Honců Barbora ano
Hora Tomáš
Horová Aneta
Ježková Marcela
Koblihová Yveta
Kočendová Galina
Křížek Martin
Kubátová Kristýna ano
Lacina Vladislav ano
Lančarič Filip
Línek David
Mazouchová Olga ano
Pičmanová Eliška
Tvrdík Tomáš
Vančura Tomáš

Info o observerech:

Informace o observerech, kontakty apod. poskytne Aneta Horová, členka Výboru ČBS:

+420 774 408 100

Aneta.Lancaricova@seznam.cz.