Členy balónového svazu jsou také piloti a společnosti zabývající se komerčním provozem balónů. Provozovatelé provádí tzv. lety za úplatu, jedná se především o pasažérské lety a lety propagační (reklamní) a to na celém území repubiky. Mezi členy ČBS jsou provozovatelé výhradně s platou licencí a platými průkazy způsobilosti, kteří provozují třeba jen jeden balón, ale také provozovatelé, kteří se zabývají výlučně komerčním létáním a mají v provozu více jak desítku horkovzdušných balónů.

Úkolem ČBS je při této komerční činnosti komunikovat s provozovateli sdruženými v balónovém svazu, udržovat korektní vztahy mezi provozovateli a snažit se kultivovat podnikatelské prostředí v tomto oboru.

Státní dohled nad komerčním provozem provádí Úřad pro civilní letectví, který vydává rovněž „Povolení pro provádění leteckých prací“ jednotlivým provozovatelům.

Členové ČBS – komerční provozovatelé se zavázali dodržoat Etický kodex ČBS a všechny platné zákony a předpisy týkající se letů za úplatu.