Pravidla pro uznávání českých rekordů v balónovém létání:
Platí pro uznávání rekordů v délce letu, výšce letu a výdrži. Národní pravidla odpovídají pravidlům FAI.

1. Pilot je držitelem platné FAI licence vydané ČBS (veden jako člen ČBS – reprezentant)

2. Pilot o svém záměru informuje ČBS 7 dní předem emailem na adresu info@balonovysvaz.cz

3. Průběh letu musí být zaznamenán na záznamové zařízení schválené Aeroklubem ČR.

4. Během rekordu musí být přítomen na palubě balónu nebo jako člen doprovodné posádky vyškolený observer pro balónové rekordy.

5. Pilot nesmí být zároveň observerem, který rekord potvrzuje.

6. Po skončení letu předá pilot neodkladně a nejdéle do 24 hodin po přistání logger a vyplněný zápis o letu observerovi, který let dozoroval.

7. Po přistání pilot neodkladně informuje o svém pokusu na email: info@balonovysvaz.cz

8. Příslušný observer zajistí záznam tracku z loggeru a ověří podpisem formulář se zápisem o letu.

9. Příslušný observer zajistí uznání rekordu s prezidentem Aeroklubu ČR a zajistí archivaci elektronického tracku a formuláře v ČBS.

10. V případě potvrzeného rekordu, je výkon zveřejněn na stránkách ČBS v příslušné objemové kategorii.