ČBS požaduje izolaci Ruska a Běloruska

?? ?? ČBS požaduje izolaci Ruska a Běloruska / Czech Balloon Federation call: Isolate Russia and Belarus! / Заклик Чеської федерації повітряних куль: Ізолюйте Росію та Білорусь! ?? ??

?? President a Výbor ČBS jednohlasně odsouhlasil iniciovat vyloučení Ruska a Běloruska ze světové balónové federace FAI/CIA. Důvodem je rozpoutání války na Ukrajině. Věříme, že izolace ruských a běloruských sportovců může pomoci změnit mentalitu těchto národů a povede k větší demokracii a civilizovanosti v těchto zemích. Iniciativa přichází z České republiky, země, která má hroznou zkušenost s ruskou okupací od roku 1968 po dobu více než 20 let. Náš delegát bude jednat v souladu s tímto usnesením na nadcházející konferenci FAI/CIA v Římě. Čeští reprezentanti jsou rozhodnutí bojkotovat příští mistrovství světa ve Slovinsku, pokud se zúčastní sportovci Ruska a Běloruska.

?? President and a Board of Czech Balloon Federation unanimously agreed to initiate suspention of both Russia and Belarus from the world ballooning federation FAI/CIA. Reason is unleash a war in Ukraine. We believe, that isolation of Russian and Belarus sportsmen could support changes in mentality of those nations and will lead to improve democracy and civilisation it those countries. Initiation comes from the Czech Republic, country having bad experience with Russian occupation since 1968 for more than 20 years. Our delegate will act accoringly during coming conference in Roma. The Czech national team is determined to boycott the next World Champinship in Slovenia if athletes from Russia and Belarus take part.

?? Президент і правління Чеської федерації повітряних куль одноголосно погодилися ініціювати виключення Росії та Білорусі зі Світової федерації повітряних куль FAI/CIA.  Причина – розв’язати війну в Україні.  Ми віримо, що ізоляція російських і білоруських спортсменів може сприяти зміні менталітету цих націй і призведе до покращення демократії та цивілізації цих країн.  Початок походить з Чехії, країни, яка має поганий досвід російської окупації з 1968 року протягом понад 20 років.  Наш делегат буде діяти відповідно під час майбутньої конференції в Ромі.  Збірна Чехії має намір бойкотувати наступний чемпіонат світу в Словенії, якщо в ньому візьмуть участь спортсмени з Росії та Білорусі.