Chystaná změna nařízení (EK) č. 1178/2011 (Aircrew Regulation)

Úřad pro civilní letectví tímto informuje, že v nejbližší době vyjde další změna nařízení (EK) č. 1178/2011 (Aircrew Regulation) spočívající v tom, že:

  1. Stávající registrovaná zařízení pro výcvik pilotů letounů a vrtulníků mohou dále působit stejně až do 8.4.2019 včetně přijímání nových uchazečů do výcviku.
  2. Výcvik pilotů kluzáků a balónů může pokračovat nadále stejným způsobem (poskytuje jednotlivý instruktor) až do 8.4.2019 včetně přijímání nových uchazečů do výcviku.
  3. Do Aircrew Regulation bude doplněna další příloha Part-DTO obsahující požadavky na DTO (Declared Training Organisation = ohlášená organizace pro výcvik). Od 8.4.2019 bude výcvik pilotů včetně pilotů kluzáků a balónů možný pouze v ATO (schválená organizace pro výcvik) nebo v DTO (ohlášená organizace pro výcvik). Bližší podrobnosti o DTO, viz další aktualita, až vyjde příslušná změna Aircrew Regulation oficiálně.
  4. Konečný termín pro výměnu národních průkazů pilota kluzáků a pilota balónů je posunut na 8.4.2020.
  5. Výše uvedené skutečnosti budou postupně zapracovány do příslušných postupů ÚCL.