Doporučení k vyhlídkovému létání

Vážení piloti a členové balónových týmů,
na základě množících se dotazů ohledně provozu balónů po vyhlášení dalších vládních opatření ze dne 21.10.2020 sdělujeme následující:

Doposud se nám nepodařilo získat závazné stanovisko Ministerstva zdravotnictví ani Ministerstva dopravy týkající se omezení provozu balónů po zavedení zpřísněných vládních opaření. Dle zkušenosti z jara tohoto roku nepředpokládáme, že nějaké doporučující stanovisko v blízké době od kompetentního úřadu dostaneme.

Z nařízení, která jsou platná pro všechny občany ČR lze však dovodit, že provádění vyhlídkových nebo sportovních letů ve větších skupinách osob není dovoleno. Nemůžeme takovou činnost určitě doporučit. Vyhlídkové lety nepatří mezi činnosti nezbytně nutné pro uspokojení základních životních potřeb, nejedná se o přepravu osob do zaměstnání, přepravu materiálu pro výrobu atp. Lety balónem lze zařadit spíše mezi skupinové outdoorové aktivity, které jsou zakázány a při nakažení osob hrozí postih. Výjimku by snad mohly tvořit lety za účelem udržení kvalifikace pouze za přítomnosti členů nejbližší rodiny či spolupracovníků z firmy. Smyslem nařízení vlády ale je omezení pohybu a setkávání osob na minimum, chovejme se tedy podle toho.

Pavel Kostrhun