Epidemická opatření – aktualizace 25. 10. 2021

Zásadním zdrojem informací jsou Mimořádná a ochranná opatření, plné znění najdete zde, nebo ve zjednodušené podobě na Covid portále.

V následující textu se budeme věnovat pasažérskému létání – neboli poskytování individuální smluvní přepravy osob (viz rozdělení dopravy – individuální a hromadná, hromadná má jízdní řád a pevnou trasu).

Aktualizace k 25. 10. 2021:

Stále platí že:
akce pro 20 osob (pilot+posádka+pasažéři) – není nutné kontrolovat bezinfekčnost
– akce od 21 osob – organizátorovi akce se nařizuje u osoby před účastí na akci splnění podmínek kontrolovat
– nošení respirátorů:
– venkovní akce do 30 osob (let balonem) – nejsou nutné respirátory
– přeprava pasažérů v autě – jsou nutné respirátory

Změny jsou v kontrolování bezinfekčnosti od 1.11.:
– antigenní test platí 24 hodin (původně 72 hodin)
– PCR test platí 72 hodin (původně 7 dní)
V prokazování prodělání nemoci nebo očkování se nic nemění.
Lze udělat rychlotest na místě akce. Neuznávají se potvrzení o testech ze školy nebo zaměstnání.
Děti do 12 let nemusí prokazovat bezinfekčnost.

Celé znění najdete zde https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/mimoradna-a-ochranna-opatreni-_-co-aktualne-plati-180234/#maloobchod_a_sluzby
Pozornost věnujte zejména bodům 13 a 16.

 

Aktualizace 1. 8. 2021:

úprava bodu 13, zvýšení počtu osob z 10 na 20:

Bod 13: omezení akcí, při nichž dochází ke kumulaci osob na jednom místě:

 • akce pro 20 osob (pilot+posádka+pasažéři) – je možná bez prokazování bezinfekčnosti, akce od 21 osob – organizátorovi akce se nařizuje u osoby před účastí na akci, na niž je regulován vstup, splnění podmínek kontrolovat a osobě se nařizuje mu splnění podmínek podle bodu I/16 prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek podle bodu I/16 neprokáže, je organizátor akce povinen takové osobě neumožnit účast na akci, na akci se zakazuje účast osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19.

úprava bodu 16, neuznávají se testy od zaměstnavatele:

Prokázání bezinfekčnosti dle bodu I/16 od 1.8..:
a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo národním certifikátem o dokončeném očkování, že u očkování uplynulo:
i) od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo
ii) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní,
za národní certifikát o provedeném očkování se považuje písemné potvrzení vydané v úředním jazyce členského státu Evropské unie nebo v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v České republice nebo v jiném členském státě Evropské unie, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky, které obsahuje údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny a identifikaci subjektu, který potvrzení vydal; za národní certifikát o provedeném očkování se dále považuje certifikát o očkování vydávaný podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID; za národní certifikát o dokončeném očkování se považuje písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v třetí zemi občanovi ČR nebo občanovi Evropské unie s vydaným potvrzením k přechodnému pobytu nebo povolením k trvalému pobytu Českou republikou, o tom, že očkování látkou schválenou Evropskou lékovou agenturou bylo plně dokončeno a jeho vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky; písemné potvrzení musí obsahovat údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal a tyto údaje musí být možné ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného potvrzení; nebo“.
d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo
e) osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo
f) osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy.

V nošení roušek/respirátorů se nic němění, venkovní akce do 30 osob je bez povinnosti nošení.

Upravují se rozestupy účastníků venkovních akcí z 2 m na 1,5 m, doporučujeme posádky vybavit svinovacími metry.

 

Aktualizace 1. 7. 2021:

Od 1.7. není povinné nosit respirátory při venkovní akci které se účastní max. 30 osob. Celé znění najdete v bodu 1 pís. f) zde https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/mimoradna-a-ochranna-opatreni-_-co-aktualne-plati-180234/#ochrana_dychacich_cest_nove

 

Aktualizace 26. 6. 2021:

Od 26. 6. platí balónové létání pořád to stejné, pouze se zvyšuje počet účastníků akcí, což by mohlo zajímat organizátory fiest apod.
Najdete zde v bodu 13: https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/mimoradna-a-ochranna-opatreni-_-co-aktualne-plati-180234/#maloobchod_a_sluzby .

Povinnost prokazování bezinfekčnosti a nošení respirátorů zůstává.

 

Aktualizace 8. 6. 2021:

Bod 1: provoz v maloobchodních prodejnách zboží a služeb a provozovnách těchto služeb, s výjimkou vozidel taxislužby nebo jiné individuální smluvní přepravy osob – nemusíme řešit rozestupy pasažérů 2 m.

Bod 13: omezení akcí, při nichž dochází ke kumulaci osob na jednom místě:

 • akce pro 10 osob (pilot+posádka+pasažéři) – je možná bez prokazování bezinfekčnosti, akce od 11 osob – pozor upřesnění nařízení: organizátorovi akce se nařizuje u osoby před účastí na akci, na niž je regulován vstup, splnění podmínek kontrolovat a osobě se nařizuje mu splnění podmínek podle bodu I/16 prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek podle bodu I/16 neprokáže, je organizátor akce povinen takové osobě neumožnit účast na akci, na akci se zakazuje účast osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19.

Prokázání bezinfekčnosti dle bodu I/16 :

 1. osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
 2. osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
 3. osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží, že u očkování uplynulo:
 4. od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,
 5. od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo
 6. od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo
 7. osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo
 8. osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo
 9. osoba absolvovala v rámci povinného testování zaměstnanců stanoveného jiným mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou a byl osobě poskytnut jejím zaměstnavatelem, s negativním výsledkem; tato skutečnost se dokládá potvrzením od zaměstnavatele nebo čestným prohlášením, nebo
 10. osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy.


Respirátory:
Všichni účastníci letu používají respirátor v průběhu celé akce. To najdete v části Nošení ochranných prostředků dýchacích cest, zejména bod 1 a 2.

Testování pilotů a členů posádek
Jsou to zaměstnanci nebo OSVČ takže je to povinné do 1.7.2021, kdy je toto nařízení zrušeno.

Evidence pasažérů
Doporučuejme vést důslednou evidenci pasažérů pro potřeby případného epidemiologického šetření orgánů ochrany veřejného zdraví.

Dezinfekce
Doporučujeme mít k dispozici dezinfekci pro pasažéry a dezinfikovat jim ruce před nástupem do koše a poté před nástupem do auta.