Informace pro provozovatele

ČBS ve spolupráci s Úřadem pro civilní letectví ČR zastoupeným Ing. Fialou upozorňuje všechny komerční provozovatele balónů v ČR na materiály zveřejněné na stránkách ÚCL. Jedná se o metodiku, dle které budou počínaje tímto rokem prováděny pracovníky úřadu kontroly především komerčních provozovatelů.

Seznamte se prosím s těmito materiály:

https://www.caa.cz/provoz/neobchodni-a-zvlastni-provoz/provoz-balonu/

Sledujte rovněž pravidelně tuto část webu ÚCL, během roku budou na stejném místě prezentovány i jiné materiály týkající se komerčního i nekomerčního provozu.