Jste rozlétaní?

Rozlétanost a nedávná praxe. To jsou dva pojmy, kterým je třeba rozumět a pamatovat na ně před letem.

Aby pilot mohl letět, musí splňovat jak podmínky na rozlétanost, tak na nedávnou praxi. Létá-li pilot komerčně, musí dále:

  1. být pravidelně školen provozovatelem z provozních a bezpečnostních postupů – každých 24 měsíců,
  2. mít platné školení první pomoci a manipulace s ručním hasícím přístrojem – každých 36 měsíců,
  3. být přezkoušen examinátorem – každých 24 měsíců.

 

Rozlétanost: 

Za posledních 24 měsíců na třídě HOT AIR FREE nalétat minimálně:

  1. přezkoušení odborné způsobilosti s FE(B) v té největší skupině, pro kterou má oprávnění, nebo
  2. 6° PIC včetně 10 letů PIC, a
  3. 1 cvičný let s FI(B) v té největší skupině, pro kterou má oprávnění (zapisuje se jako dvojí řízení).

Nesplňujete-li požadavky na rozlétanost, musíte:

  1. absolvovat přezkoušení odborné způsobilosti s FE(B) na odpovídající třídě balónu a v té největší skupině balónů, pro kterou má oprávnění, nebo
  2. absolvovat chybějící dobu letu anebo lety pro splnění požadavků na rozlétanost na odpovídající třídě balónu, pro kterou má oprávnění, ve dvojím řízení s FI(B) nebo pod dozorem FI(B) a cvičný let ve dvojím řízení s FI(B) na odpovídající třídě balónů v té největší skupině, pro kterou má oprávnění.

 

Rozlétanost – upoutané balóny:

Za posledních 24 měsíců na třídě HOT AIR TETHERED nalétat minimálně 2 upoutané lety.

Pokud držitel nového BPL nebo LAPL(B)požadavky nesplňuje, musí pro obnovu svých práv provést zbývající upoutané lety do splnění výše uvedených požadavků ve dvojím řízení s FI(B) nebo pod dozorem FI(B), který je držitelem kvalifikace HOT AIR TETHERED a splňuje pro tuto kvalifikaci požadavky na rozlétanost a na nedávnou praxi.

 

Nedávná praxe: 

Pilot balónů nesmí působit jako PIC v obchodní letecké dopravě ani přepravovat cestující (za úplatu ani bez úplaty), pokud za posledních 180 dnů neuskutečnil nejméně:

  1. 3 lety v balónu příslušné třídy (třída = HOT, tzn. nezáleží na velikosti ani typu balónu), nebo
  2. 1 let v balónu příslušné třídy pod dozorem FI(B). FI(B) v tomto případě nemusí být na palubě balónu, ale musí let dozorovat, a musí žadateli takový let potvrdit do zápisníku letů.

Pokud tyto požadavky nesplňuje, musí až 3x letět sám nebo 1x letět pod dozorem instruktora.

 

Další informace a podrobnosti naleznete v ZLP-162 (Způsobilost pilotů balónů) a v Balloon Rule Book (konsolidované vydání Nařízení EU 2018/395 a dalších).