Konec platnosti starých průkazů

Připomínáme, že do 8. 4. 2021 končí platnost „starých“ průkazů pilotů balónů. Do té doby je možné požádat o výměnu. Postup pro převod starého průkazu na nový naleznete v kap. 7 postupu CAA-ZLP-162.

Pro převod je nutné platné osvědčení o zdravotní způsobilosti a splnění podmínek pro převod alespoň jedné třídní (HOT/GAS/Airship) kvalifikace. Splnění požadavků se dokládá deníkem letů.

Jak o výměnu požádat: 

  1. Osobně na ÚCL – (nutno mít s sebou původní BPL, zápisník letů, osvědčení zdravotní způsobilosti a doklad totožnosti). Úřední hodiny.
  2. Prostřednictvím examinátora – viz výše uvedený postup Postup – kap. 7.2 – Poznámka 7.4.

Formulář pro výměnu naleznete zde.

Co je potřeba splňovat: 

Kvalifikace HOT v původním BPL se převede na třídní kvalifikaci HOT AIR FREE v novém BPL nebo LAPL(B), pokud žadatel:

  1. Má nalétáno minimálně 20 letů PIC na horkovzdušných volných balónech, a
  2. provedl samostatně minimálně 10 nafouknutí horkovzdušných volných balónů, a
  3. má platnou kvalifikaci HOT v jeho původním BPL, nebo
  4. splňuje požadavky (1) a (2) výše a doložil úspěšné absolvování přezkoušení odborné způsobilosti s examinátorem podle postupu CAA-ZLP-050 pro prodloužení platnosti nebo obnovu kvalifikace HOT.

Poznámka 7.5: Pokud žadatel nesplňuje požadavek (1) anebo (2) výše, je třeba, aby před převodem průkazu splnil požadavek na nalétané hodiny pro vydání nového BPL nebo LAPL(B) ve dvojím řízení s instruktorem nebo pod dozorem instruktora.

Poznámka 7.7: K třídní kvalifikaci HOT AIR FREE musí být vždy připsána skupinová kvalifikace. Pokud žadatel neprokáže splnění požadavků na převod na vyšší skupinovou kvalifikaci podle odstavce 7.8, přizná se mu skupinová kvalifikace 0 až 3400 m3 .

Detailní informace naleznete ve výše uvedeném postupu.