Mapa prostorů – vztahy s majiteli pozemků

Aktualizovali jsme mapu prostorů, vedenou ČBS, s citlivými oblastmi pro balónové létání.

S novou sezónou se objevují stížnost majitelů pozemků na arogantní jednání pilotů a řidičů doprovodných vozidel po přistání a vjezdu na soukromé pozemky. Apelujeme na piloty, aby se na každém pozemku, kde přistanou, chovali jako hosté. Nejen zaseté / vzrostlé plodiny, ale i tráva jsou citlivé při přistání a nájezdu doprovodným vozem.

Standardní způsoby řešení situace:

  • požádat o svolení majitele pozemku s přistáním / balením balónu na pozemku / vjezdem na pozemek doprovodným vozem
  • omezit vjezd na pozemek dalšími vozy, požádat řidiče ostatních doprovodných vozidel (často pasažérů), aby na pozemky nevjížděli
  • pro vjezd a pohyb po pozemku vybírat zavedené cesty nebo se pohybovat tak, aby nevznikla škoda (okraj pozemku apod.)
  • v ideálním případě balón z místa přistání vynést na nejbližší cestu / komunikaci

S přistáváním se pojí také nízké přelety nad chovy zvířat a užívání tzv. tichého plamene hořáku.

Děkujeme, že majitele pozemků a chovatele respektujete.