Montgolfiere Ballooning Diploma pro Aleše Kubíčka

Světová letecká federace FAI a jeji balónová komise CIA může jednou za rok udělit jedno z nejvyšších ocenění, kterými vládne, tzv. Montgolfier Diploma. Letos toto významné ocenění obdržel Aleš Kubíček!

Světová letecká federace FAI a jeji balónová komise CIA může jednou za rok udělit jedno z nejvyšších ocenění, kterými vládne, tzv. Montgolfier Diploma. Jsou k dispozici vždy tři diplomy za výkony, jeden za mimořádný sportovní výkon v uplynulém roce ve třídě horkovzdušných balónů, druhý je určen pro plynové balóny, třetí pro roziéry. Poslední diplom je udílen za přínos k rozvoji balónového sportu všeobecně. Cena za takové zásluhy se uděluje při příležitosti nějakého významného životního jubilea, při ukončení práce pro komunitu nebo in memoriam.

Cena se uděluje na výročních konferencích od roku 1960. Kandidáty navrhují jednotlivé federace a nominaci schvaluje národní aeroklub. Rozhoduje se prostou většinou hlasů přítomných delegátů, nelze použít proxy hlasy (hlasování v zastoupení za omluvenou zemi).

Delegáti konference nejprve hlasují o tom, zda se ceny toho roku budou vůbec udělovat. Pak delegáti jednotivých zemí představí navrhované kandidáty a jejich zásluhy.

Při jediném navrženém je situace vcelku jednoduchá, nepamatuji se, že by se takový kandidát/ka neodhlasoval/a. Horší je to v případě, že se sejdou návrhy ze dvou a více federací. Loni se to stalo poprvé, kdy se o diplom za Zásluhy ucházeli dokonce tři kanidáti. Dva tedy odešli s nepořízenou. Počet uchazečů se bohužel nedá zjistit dříve, výbor takovou informaci nedává. Zjistitelné to je poprvé až z programu jednání. Tehdy už kandidáta nelze stáhnout. Takové situace ovšem přináší zejména u ceny za zásluhy, podle mého názoru, nepříznivou „soutěživost“ na poli, kde se asi soutěžit nedá a nemá.

A jak to bylo letos? Letos ve sportovní části za mimořádné výkony v uplynulém roce kandidovali tyto osobnosti na tyto diplomy:

  • Plynové balóny – cena udělena dvojici Kurt Frieden-Pascal Witpraechtiger – SUI za výkon v soutěži Gordon Bennet
  • Horkovzdušné balóny – dva kandidáti: Sebastian Msuya – CAN za rekordní let do 12ti km v otevřeném koši v balónu skupiny AX11 Rhett Heartsill – USA, který dokázal vyhrát obě mistrovství, národní a světové Cena udělena do Kanady
  • Roziéry – diplom udělen Fedorovi Konjukovovi za jeho fantastický sólový oblet zeměkoule v rekordním čase
  • Za Přínos našemu sportu byli navrženi: Aleš Kubíček a Ireneusz Cieslak (POL), navržen polským národním aeroklubem, při příležitosti 85. narozenin, po bohaté balónové kariéře v obou třídách, hot i plyn. Delegáti vybrali českého kandidáta Aleše Kubíčka, kterého navrhl Český balónový svaz. Z přehledu takto odměněných osobností vybíráme některé známé osobnosti, například: Starkbaum, Honig, Kakuda, Levin, Bonanno, Kittinger, Piccard, Cameron.

 

Michael Suchý

český delegát u FAI/CIA

březen 2017