Provoz balónů v nouzovém stavu – 4. 5. 2020 15:00

4. 5. 2020, 15:00 hod.:

Oznamujeme oficiální vyjádření Ministerstva zdravotnictví k provozování vyhlídkových letů balónem:

„…v návaznosti na Váš dotaz Vám sděluji, že za dodržení Vámi navržených opatření není provádění vyhlídkových letů v rozporu s Usnesením vlády ČR ze dne 23. dubna 2020 č. 452 o přijetí krizového opatření a je tedy možné je provozovat.“ – Odbor ochrany veřejného zdraví, oddělení epidemiologie a podpory zdraví, Ministerstvo zdravotnictví ČR

Navržená opatření pro provoz vyhlídkových letů naleznete zde. Konkrétně, provozovatel zajistí, že:

 1. provoz probíhá v maximálním celkovém počtu 10 osob (cestujících a členů posádky),
 2. na palubu nevstoupí cestující, který se vědomě dostal do kontaktu s osobou nakaženou COVID19 (např. získáním čestného prohlášení cestujících),
 3. všem účastníkům provozu je před letem a po letu k dispozici dezinfekce,
 4. všichni účastníci provozu používají ochrannou roušku po celou dobu provozu,
 5. osoby neúčastnící se přímo provozu budou udržovat odstup od ostatních účastníků provozu minimálně 2 m (osoby v doprovodu, přihlížející apod.),
 6. je vedena evidence všech osob účastnících se letového provozu,
 7. předmětná technika, zejména koš horkovzdušného balónu a doprovodné vozidlo, je po každém provedeném letu dezinfikována.

Přejeme bezpečný provoz.

Za Výbor ČBS,
Jan Suchý

 

4. 5. 2020, 9:00 hod.:

Pracujeme na získání stanoviska upřesňující požadavek na rozestupy mezi osobami desetičlenné skupiny. Po dalších konzultacích s Ministerstvem zdravotnictví a po několika zveřejněných odpovědích na portálu MPO se domníváme, že provoz vyhlídkových letů ve skupině do 10 osob vč. posádky obsluhující balón možný je. Názory na výklad omezení v rámci nouzového stavu se ovšem různí, a proto zatím nejsme schopni vydat jednoznačné stanovisko. Zpráva na MPO je zatím jediným písemným vyjádřením státní správy.

Oficiální věstník MPO, kapitola 12. Ostatní, ot. č. 21:
https://www.businessinfo.cz/clanky/odpovedi-na-nejcastejsi-dotazy-podnikatelu-ohledne-aktualnich-opatreni-proti-sireni-koronaviru/#kd-ostatni

Mimořádná opatření platná k 30. 4. 2020:
https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vyhlaseni-nouzoveho-stavu-180234/

 


30. 4. 2020:

Vážení provozovatelé,

reagujeme na vaše četné dotazy týkající se provozu balónů za současné situace.

Oslovili jsme v posledních dnech všechna ministerstva, která mají co do činění s naším provozem a především jsme vzali v potaz nové nařízení vlády z 30. 4. 2020 a sdělujeme následující:

Monimálně do konce nouzového stavu doporučujeme provádět pouze výcvikovou a sportovní činnost v klubu nebo firmě.  Lety z úplatu (komerční činnost) v tuto chvíli doporučit nelze. Je nutné dodržovat nařízené hygienické předpisy, tj. max 10 osob ve skupině, roušky, dezinfekce atp. Vláda však nařizuje rozestupy mezi účastníky jakékoliv akce obecně min. 2 m, což je při naší činnosti prakticky nemožné. Jsme toho názoru, že v tuto chvíli jsou realizovatelné nanejvýš privátní lety v malých skupinách, kde se na jednom místě shromáždí max. 10 osob včetně personálu tj. pilota a posádky. Pro plnohodnotný komerční provoz je tedy nutné vyčkat zrušení restrikcí obecně.

Nařízení vlády ze dne 30.4.2020: www.vlada.cz/assets/media-centrum/tiskove-zpravy/9.pdf

O dalších případných informacích k provozu vás budeme informovat.

Výbor ČBS


27. 4. 2020:
Od pátku intenzivně pracujeme na zjišťování stanoviska, zda-li se smí či nesmí provádět vyhlídkové létání s cestujícími na palubě. ÚCL ani Ministerstvo dopravy létání nezakazují, nicméně čekáme na vyjádření Ministerstva zdravotnictví. Prozatím zastáváme spíše opatrnější stanovisko – nelétat jinak než sportovně, kondičně, či výcvikově. Vycházíme z mimořádného opatření vlády ze dne 24. 4. 2020, které jasně omezuje pohyb osob a dodržování rozestupů minimálně 2 metry. Prozatím doporučujeme počítat s poslední vlnou uvolňujících opatření, tedy s 25. květnem. I zde ale počítejme jednak se změnou termínu a jednak s restrikcemi, které zatím nejsou specifikované. Další informace by měly být zveřejněny zítra po jednání Parlamentu.

Za Výbor ČBS,
Jan Suchý


24. 4. 2020:

Vážení členové ČBS,

po konzultaci s ÚCL  a MD informujeme, že počínaje 24. dubnem 2020 je možno provozovat lety balónem jako spolkovou či sportovní činnost s volnějšími omezeními: 

 • Počet osob na palubě je omezen na 10 vč. pilota
 • Osoby účastnící se letového provozu musí dodržovat hygienická opatření (nošení roušek, zbytečně se nevystavovat osobnímu kontaktu více než je nutné atp.)
 • Všichni členové provozu musí mít k dispozici dezinfekci
 • Prostory provozovatele a použitá technika musí být dezinfikovány (koše, auta atp.)
 • Jsou v platnosti zprávy NOTAM omezující zejména přeshraniční pohyb letadel (vnitrostátní pohyb omezen není)

Dále upozorňujeme na nutnost evidovat členy provozu, nyní také kvůli případné potřebě stopování pohybu infikovaných osob.

Nadále platí, že se nesmí provádět vyhlídkové lety s pasažéry.

O dalším uvolňování či zpřísnění podmínek vás budeme nadále informovat.

Za Výbor ČBS
Jan Suchý