Nově jmenovaným examinátorem je Tomáš Hora

Úřad pro civilní letectví jmenoval novým examinátorem zkušeného pilota horkovzdušných a plynových balónů Tomáše Horu. O jmenování dalších examinátorů, kteří budou mít pravomoc přezkušovat především obchodní piloty balónů vyšších kubatur, se jedná.

Aktuální seznam examinátorů naleznete zde: https://www.caa.cz/wp-content/uploads/2019/07/EXAM-Balony.pdf