Oprávnění PAR pro balóny

Oprávnění PAR pro balóny

Byla dokončena a uveřejněna směrnice CAA-SL-100-n-22, včetně přechodových opatření. Celé znění směrnice a již zmíněných přechodových opatřeních je na této adrese –  https://www.caa.cz/provoz/neobchodni-a-zvlastni-provoz/letecke-prace/

Úřad doporučuje všem zájemcům z řad pilotů/tek balónů a provozovatelů, jež mají ve své provozní specifikaci uvedeny výsadkové lety, aby postupovali dle instrukcí pro přechodová opatření. Dále je nutno kontaktovat Ing. J. Fialu (fiala@caa.cz) s požadavkem na zařazení do kurzu pro pilota „vysazovače“ tak, aby byly všechny termíny v přechodových opatřeních dodrženy.