Valná hromada ČBS 2019

Vážení členové Českého balónového svazu, vážení hosté,

jménem Výboru ČBS Vás zvu na Valnou hromadu ČBS, která se koná v sobotu 30. března 2019 od 13:30 hodin, prezence členů ČBS a hostů od 13.00 hodin.

Místo konání:

Balónový hotel Radešín, Radešín 1, Bobrová, http://www.balonovyhotel.cz/

 

Program Valné hromady:

 • zahájení a schválení programu Valné hromady
 • schválení jednacího řádu Valné hromady a volba komisí dle stnov
 • činnost ČBS, hospodaření 2018
 • zpráva o sportovní činnosti v roce 2018
 • zpráva delegáta z konference FAI/CIA – Michael Suchý
 • zpráva o provozu balónů pod ČBS v zahraničí v roce 2018
 • informace o novém provozním oprávnění dle nařízení EK 2019
 • zpráva o volném létání v roce 2018
 • zpráva dozorčí rady ČBS
 • info o činnosti Aeroklubu ČR
 • Síň slávy ČBS – výběr osobnosti
 • návrh rozpočtu pro rok 2019
 • diskuze, podněty, různé – očekáváme Vaše příspěvky

Info pro piloty, členy a nečleny:

Nečlenové ČBS jsou na Valné hromadě rovněž vítáni

Valná hromada se řídí Stanovami ČBS a jednacím řádem ČBS.

Ze stanov mj. plyne, že právo účastnit se Valné hromady mají všichni členové ČBS (fyzické osoby, právnické osoby, čestní členové) registrovaní v ČBS před zahájením valné hromady se zaplacenými členskými příspěvky, stejně tak mají právo účastnit se Valné hromady hosté.

Plná moc:

V případě Vaší nepřítomnosti na Valné hromadě použijte prosím plnou moc. Toto zplnomocnění musí být ve formě písemné.

Plnou moc k hlasování na VH naleznete v sekci dokumenty na webu ČBS.