Ranklist 2020

S ohledem na situaci vzniklou v tomto roce byla zrušena řada balónových soutěží včetně MS a MS žen. Několik málo soutěží se však v tomto roce chystá. Účastníkům platných soutěží budou započítány výsledky do Ranklistu 2020.

Výbor ČBS rozhodl o způsobu sestavení Ranklistu 2020 takto:
Výsledky získané v platných soutěžích v roce 2020 budou do Ranklistu 2020 započítány stejnou vahou jako výsledky získané v soutěžích v roce 2019 (za rok 2019 nebude uplatňována záporná bonifikace za neúčast na soutěži v roce 2020).

Nebudeme tak diskriminovat soutěžní piloty, kteří se nemají možnost přihlásit do soutěže v roce 2020 například z kapacitních důvodů a nemají tak možnost dosáhnout výsledku. Stejně tak může být na poslední chvíli soutěž zrušena atp.