Rozlétanost komerčních pilotů

Po připomínkách ČBS došlo ke změně předpisu CAA-ZLP-162. Konečně je správně uvedený požadavek pro rozlétanost komerčních pilotů – k udržení kvalifikace je třeba každých 24 měsíců:

 • přezkoušení s examinátorem na nejvyšší skupině, se kterou chci létat, nebo
 • opakovací kurz v DTO pro komerční piloty a cvičný let s instruktorem v té nejvyšší skupině, se kterou chci létat
A nikoliv všechny 3 podmínky, jak bylo dříve chybně uvedeno!
Další informace a podrobnosti naleznete v CAA-ZLP-162 (Způsobilost pilota balónů)

 

Níže citujeme 6. kapitolu „Rozlétanost“ z předpisu CAA-ZLP-162 se zvýrazněním změny.

 

6.ROZLÉTANOST

6.1 Třída balónů – rozlétanost: Před plánovaným letem na dané třídě balónu:

 • za posledních 24 měsíců 6° PIC / ve dvojím řízení s FI(B) / pod dozorem FI(B), včetně 10 letů, a
 • za posledních 48 měsíců 1 cvičný let s FI(B), nebo
 • za posledních 24 měsíců přezkoušení odborné způsobilosti s FE(B).

6.2 Cvičný let: Náplň výše uvedeného cvičného letu má zahrnovat prvky zkoušky dovednosti BPL zvolené Každému cvičnému letu má předcházet předletová příprava a po něm následovat poletový rozbor. Mají být probrány všechny prvky letu, o kterých se uchazeč domnívá, že by mu to mohlo prospět. Let pak má být na tyto prvky zaměřen s tím, že je instruktor předvede a pak je provede uchazeč. Pokládá-li instruktor výkon uchazeče za nedostatečný, nemá mu podepsat zápisník letů a má mu doporučit další výcvik.

6.3 Zápočet za přezkoušení odborné způsobilosti a cvičný let: Za výše uvedené přezkoušení odborné způsobilosti a cvičný let se počítají i přezkoušení odborné způsobilosti a cvičný let pro kvalifikaci COMMERCIAL Pro skupiny třídy HOT AIR BALLOON se použijí stejná pravidla jako pro rozlétanost pro skupiny horkovzdušných balónů uvedená níže.

6.4 Rozlétanost pro další třídu balónů: Má-li pilot kvalifikace pro více tříd balónů, musí po splnění požadavků na rozlétanost na jedné z nich pro splnění požadavků na rozlétanost na další z nich absolvovat na této třídě balónů za posledních 24 měsíců 3° PIC / ve dvojím řízení s FI(B) / pod dozorem FI(B).

6.5 Doba 24 měsíců: Doba 24 měsíců uvedená výše se počítá od posledního dne v měsíci, v němž se konal první z požadovaných cvičných letů.

6.6 Nesplnění požadavků na rozlétanost: Nesplňuje-li držitel BPL požadavky na rozlétanost pro danou třídu balónů, musí na této třídě balónů před výkonem svých práv absolvovat přezkoušení odborné způsobilosti s FE(B).

6.7 Rozlétanost pro skupiny horkovzdušných balónů: Držitel kvalifikace HOT AIR BALLOON smí vykonávat práva pro tuto třídu pouze na té nebo nižší skupině, na které absolvoval výše požadovaný cvičný let nebo přezkoušení odborné   způsobilosti s FE(B), nebo jen na skupině A, absolvoval-li uvedený cvičný let na jiné třídě balónů než HOT AIR BALLOON.

6.8 Rozlétanost pro kvalifikaci tethered hot air balloon: Držitel této kvalifikace smí vykonávat její práva pouze, absolvoval-li 48 měsíců před plánovaným letem alespoň 1 let upoutaným horkovzdušným balónem PIC nebo ve dvojím řízení s FI(B) nebo pod dozorem FI(B). FI(B) takový let potvrdí do zápisníku letů.

6.9 Rozlétanost pro kvalifikaci commercial operation: Držitel této kvalifikace smí vykonávat její práva pouze, absolvoval-li na balónech:

 • 180 dnů před plánovaným letem:
  • 3 lety PIC, z toho 1 na příslušné třídě, nebo
  • 1 let PIC na příslušné třídě pod dozorem kvalifikovaného FI(B), a
 • 24 měsíců před plánovaným letem:
  • Přezkoušení odborné způsobilosti na příslušné třídě, při které prokázal FE(B) odbornou způsobilost pro obchodní provoz, nebo
  • udržovací kurz v ATO / DTO přizpůsobený obchodnímu provozu balóny včetně 6 hodin výuky teoretických znalostí, a
  • 1 cvičný let na příslušné třídě s kvalifikovaným FI(B).

6.10 Rozlétanost pro více tříd kvalifikace commercial operation: Držitel této kvalifikace s právy pro více tříd balónů musí pro plnění požadavků na rozlétanost pro více tříd balónů splňovat požadavky na zkoušku dovednosti, udržovací kurz a 1 cvičný let uvedené výše alespoň na 1 třídě balónů.

6.11 Rozlétanost pro více skupin kvalifikace commercial operation: Držitel této kvalifikace smí vykonávat její práva pouze na té nebo nižší skupině třídy HOT AIR BALLOON, na které absolvoval výše uvedenou zkoušku dovednosti nebo cvičný let s FI(B).

6.12 Zápočet za opakovací výcvik: Přezkoušením odborné způsobilosti v rámci opakovacího výcviku provozovatele obchodního provozu balóny lze započítat za výše uvedené přezkoušení odborné způsobilosti pro rozlétanost kvalifikace commercial operation.

6.13 Rozlétanost pro osvědčení FI(B): Držitel osvědčení FI(B) smí vykonávat jeho práva, pokud:

 • v posledních 3 letech před výkonem práv:
  • absolvoval v ATO / DTO udržovací výcvik FI(B), tj. seminář instruktorů, a
  • poskytl alespoň 6° výcviku jako FI(B), a
 • v posledních 9 letech před výkonem práv poskytl 1 výcvikový let jako FI(B) pod dozorem a ke spokojenosti FI(B)+ jmenovaného pro tento účel HT ATO / DTO, nebo
 • v posledních 9 letech před výkonem práv absolvoval hodnocení odborné způsobilosti s FE(B)..

6.14 Zápočet za hodiny FE(B): Hodiny nalétané jako FE(B) při zkouškách dovednosti, přezkoušení odborné způsobilosti a hodnocení odborné způsobilosti se plně započítávají do výše uvedených hodin poskytovaného výcviku jako FI(B).

6.15 Nesplnění požadavků na rozlétanost pro FI(B): Nesplnil-li držitel osvědčení FI(B) výše uvedené požadavky na rozlétanost, musí před výkonem práv FI(B) absolvovat v posledních 3 letech před výkonem práv FI(B) udržovací výcvik FI(B) v ATO / DTO a hodnocení odborné způsobilosti FI(B) s FE(B).

6.16 Zápisy do zápisníku letů: Výše uvedené přezkoušení odborné způsobilosti, cvičný let, a udržovací kurz pro plnění požadavků na rozlétanost kvalifikace commercial operation potvrzuje po jejich splnění uchazeči do zápisníku letů FE(B) / FI(B) / HT ATO / DTO, kteří je poskytli, s uvedením:

 • Přezkoušení odborné způsobilosti pro rozlétanost kvalifikace commercial operation, datum, jméno a podpis FE(B)
 • cvičný let pro rozlétanost kvalifikace commercial opration, datum, jméno a podpis FI(B)
 • udržovací kurz pro rozlétanost kvalifikace commercial operation, datum, jméno a podpis HT ATO / DTO.