Ukončení VH 2020

Dne 5. 12. 2020 se konala Valná hromada Českého balónového svazu, tentokrát distanční formou. Online hlasování se zúčastnilo 89 členů.

Valná hromada rozhodla o znovuzvolení stávajícího Výboru a Dozorčí rady ve stejném složení jako v minulém volebním období. Výbor odhlasoval do svého čela Pavla Kostrhuna jako prezidenta, který tak pokračuje ve funkci. V čele Dozorčí rady taktéž nadále zůstává Jindřich Lančarič. Delegátem za Českou republiku v rámci Balónové komise (CIA) FAI se pro období 2020 – 2023 stává Jan Suchý.

Valná hromada dále uvedla do Síně slávy ČBS Jana Kunovského. Tímto gratulujeme a děkujeme za letitý přínos pro český ballooning.

Usnesení VH a další dokumenty naleznete na cloudu ČBS: https://cloud.balonovysvaz.cz/s/public

Všem členům děkujeme za účast na VH a těšíme se na snad již osobní setkání v nadcházejícím roce.

Za Výbor ČBS
Jan Suchý