Valná hormada ČBS 2018

Vážení členové Českého balónového svazu,

přijměte prosím pozvání na letošní Valnou hromadu ČBS.

Termín: 14. duben 2018
Čas: 14:00 hod. (registrace od 13:30 hod.)
Místo: Balónový Hotel Radešín, Radešín 11, Radešín (mapa)

Na VH se prosím registrujte zde, nebo zplnomocněte osobu, která na VH bude hlasovat za Vás (plná moc ke stažení zde).

Program Valné hromady:

 • zahájení a schválení programu Valné hromady
 • schválení jednacího řádu Valné hromady a volba komisí dle stanov
 • činnost ČBS, hospodaření 2017
 • zpráva o sportovní činnosti v roce 2017
 • zpráva delegáta z konference FAI/CIA – Michael Suchý
 • zpráva o provozu balónů pod ČBS v zahraničí v roce 2017
 • informace o přípravě nových předpisů, EASA, EBF
 • zpráva o volném létání v roce 2017
 • zpráva o činnosti observerů v roce 2017
 • zpráva dozorčí rady ČBS
 • info o činnosti Aeroklubu
 • Síň slávy ČBS – výběr osobnosti
 • návrh rozpočtu pro rok 2018
 • diskuze, podněty, různé – očekáváme Vaše příspěvky

Výbor ČBS