Valná hromada 2020

HLASOVAT na VH 2020 můžete ZDE do sobotních 16:00 (5. 12. 2020)

 

Vážení členové Českého balónového svazu,

z důvodu mimořádných opatření se letošní Valná hromada ČBS nekonala v tradičním jarním termínu a nebylo ji možné zorganizovat v klasickém formátu ani po skončení hlavní letové sezóny během letošního podzimu. Proto jsme se rozhodli letošní VH uspořádat distančně tedy korespondenčně.

Letošní VH je rovněž volební. Výboru ČBS vč. Prezidenta ČBS a Delegáta při FAI/CIA, a Dozorčí radě ČBS končí platný tříletý mandát a je tedy nutné zvolit osoby do těchto orgánů.

Harmonogram korespondenční VH bude probíhat ve čtyřech krocích:

Krok 1 – rozeslání informací o aktivitách ČBS, přijetí kandidatur do volených orgánů ČBS, přijetí nominací do Síně slávy ČBS, přijetí příspěvků členů ČBS, podání návrhu na návrhovou, volební a mandátovou komisi:

 • Nejpozději do dne 30. 11. 2020 do 23:59 hod. bude ze strany ČBS rozeslána všem členům ČBS informace o dokumentech připravených pro Valnou hromadu. Bude to zpráva o činnosti ČBS v roce 2020, informace o hospodaření v roce 2020, návrh rozpočtu pro rok 2020, formuláře pro volby a hlasování. Výbor rovněž navrhne návrhovou, volební a mandátovou komisi.
 • Zároveň budou do stejného termínu akceptovány kandidatury pro pozice ve Výboru ČBS vč. Delegáta FAI/CIA a kandidatury pro pozice v Dozorčí radě. Kandidátní lístky naleznete zde (web ČBS > Dokumenty > 2_Valné hromady > VH 2020).
 • Zároveň budou do stejného termínu akceptovány kontra-hlasy k navrhovaným komisím (hlasovací lístek naleznete zde (web ČBS > Dokumenty > 2_Valné hromady > VH 2020).
 • Zároveň budou do stejného termínu akceptovány formuláře k nominaci osoby do Síně slávy ČBS (nominační list naleznete zde (web ČBS > Dokumenty > 2_Valné hromady > VH 2020).
 • Zároveň budou do stejného termínu akceptovány příspěvky členů ČBS.

Krok 2 – zveřejnění kandidatur, nominací, příspěvků členů:

 • Nejpozději do 1. 12. 2020 do 23:59 hod. budou zveřejněny kandidatury, nominace a příspěvky na zvláštní stránce cloudového uložiště ČBS zde (web ČBS > Dokumenty > 2_Valné hromady > VH 2020).

Krok 3 – volba a hlasování:

 • Následně proběhne volba a hlasování. Volební a hlasovací lístky budou přijímány do 5. 12. 2020 do 16:00 hod. elektronicky e-mailem (info@balonovysvaz.cz) nebo do datové schránky ČBS (ID: 4mdncem).

Krok 4 – výsledky voleb a hlasování

 • Nejpozději do 6. 12. 2020 do 16:00 hod. budou na webu ČBS zveřejněny výsledky voleb a hlasování členů ČBS.

 

Na linku níže naleznete (bude průběžně doplňováno):

 • program VH
 • podrobné informace a průběh VH
 • aktuální kandidáty do orgánů ČBS
 • kandidátní lístek
 • nominační formulář do Síně slávy
 • kontra-hlasovací lístek k navrhovaným komisím
 • prezentaci s informacemi o činnostech ČBS

https://bit.ly/34EYITF