Valná hromada 2022

Vážení členové Českého balónového svazu, vážení hosté,

jménem Výboru ČBS Vás zvu na Valnou hromadu ČBS, která se koná v neděli 20.března 2022 od 13:30 hodin, prezence členů ČBS a hostů od 13.00 hodin.

Místo konání: Balónový hotel Radešín, Radešín 1, Bobrová, http://www.balonovyhotel.cz/

Valná hromada je nevolební, mandát současného výboru je tříletý, tedy do jarní VH 2023.

Program Valné hromady:

 • zahájení a schválení programu Valné hromady
 • schválení jednacího řádu Valné hromady a volba komisí dle stanov
 • činnost ČBS, hospodaření 2021
 • zpráva o sportovní činnosti a volném létání v roce 2021
 • zpráva delegáta z konference FAI/CIA
 • zpráva o provozu balónů pod ČBS v zahraničí v roce 2021
 • zpráva dozorčí rady ČBS
 • info o činnosti Aeroklubu, dotace za rok 2021, dotace pro rok 2022
 • Síň slávy ČBS – výběr osobnosti pokud bude taková osobnost navržena
 • Provozování komerčního létání a kontroly dle předpisů, jednání s ÚCL
 • návrh rozpočtu pro rok 2022
 • diskuze, podněty, různé – očekáváme Vaše příspěvky

Jménem Výboru ČBS jste srdečně zváni a na Valné hromadě vítáni.

Pavel Kostrhun – Prezident ČBS

 

INFO PRO PILOTY, POSÁDKY A PŘÍZNIVCE:

Nečlenové ČBS jsou na Valné hromadě rovněž vítáni. Valná hromada se řídí Stanovami ČBS a jednacím řádem ČBS. Ze stanov mj. plyne, že právo účastnit se Valné hromady mají všichni členové ČBS (fyzické osoby, právnické osoby, čestní členové) registrovaní v ČBS před zahájením valné hromady se zaplacenými členskými příspěvky, stejně tak mají právo účastnit se Valné hromady hosté.

Plná moc:

V případě Vaší nepřítomnosti na Valné hromadě použijte prosím plnou moc (stanovy nám to umožňují). Toto zplnomocnění musí být ve formě písemné. Zplnomocněte svého zástupce, doručte mu naskenovanou plnou moc nejlépe e-mailem, Váš zástupce se bude na Valné hromadě prezentovat touto vytištěnou plnou mocí.