Valná hromada – usnesení 2023

Dne 1. 4. 2023 se konala volební Valná hromada Českého balónového svazu (ČBS) v Radešíně. Hlasování se zúčastnilo 86 členů.

Valná hromada zvolila nové členy do Výboru – Filipa Lančariče, Jana Grubera a Kristýnu Kubátovou. Znovuzvolenými členy jsou Pavel Kostrhun, Jan Suchý, Petr Kubíček, Mirek Borkovec. Odstupujícím členům výboru konkrétně Michaelovi Suchému, Anetě Horové, Tomášovi Horovi a Tomášovi Petrželovi velice děkujeme za práci, kterou pro ČBS vykonali v minulých letech.

Výbor odhlasoval do svého čela Pavla Kostrhuna jako prezidenta, který tak pokračuje ve funkci. V čele Dozorčí rady (DR) taktéž nadále zůstává Jindřich Lančarič, dalším členem DR je Jana Bartošová, nově zvoleným členem (DR) je Lenka Juránková. Delegátem za Českou republiku v rámci Balónové komise (CIA) FAI se pro období 2023 – 2026 stává Jan Suchý, alternujícím delegátem zůstává Tomáš Hora. Delegátem Evropské balónové federace (EBF) pro období 2023 – 2026 se stal opět Petr Kubíček.

Valná hromada dále uvedla do Síně slávy ČBS Jindřicha Lančariče. Tímto gratulujeme a děkujeme za letitý přínos pro český ballooning.

Usnesení VH a další dokumenty naleznete na cloudu ČBS: https://cloud/balonovysvaz.cz/public 

Všem členům děkujeme za účast na VH a těšíme se na viděnou.

Za Výbor ČBS
Jan Suchý