Vyhlídkové lety je se současnými opatřeními možno provádět

Průběžně jsme dotazováni provozovateli vyhlídkových letů, jaká je situace v balónovém létání.

Zásadním zdrojem informací jsou Mimořádná a ochranná opatření, plné znění najdete zde, nebo ve zjednodušené podobě na Covid portále.

V následující textu se budeme věnovat pasažérskému létání – neboli poskytování individuální smluvní přepravy osob (viz rozdělení dopravy – individuální a hromadná, hromadná má jízdní řád a pevnou trasu).

Co platí od 24.5.2021 a je pro nás důležité:
Bod 6: omezení poskytování služeb v čase mezi 22:00 hod. až 05:59 hod. – tento zákaz se nevztahuje na činnosti, které nejsou živností podle živnostenského zákona – provozujeme podle Zákona o civilním letectví, tedy omezení neřešíme.

Bod 11: podmínky pro provoz v maloobchodních prodejnách zboží a služeb a provozovnách těchto služeb, s výjimkou činností uvedených v bodu 4 písm. h) a vozidel taxislužby nebo jiné individuální smluvní přepravy osob – nemusíme řešit rozestupy pasažérů 2 m.

Bod 15: omezení akcí, při nichž dochází ke kumulaci osob na jednom místě:
akce pro 10 osob (pilot+posádka+pasažéři) – je možná bez prokazování,
akce od 11 osob – osoby se musí prokázat:
– negativním PCR testem ne starším než 7 dní, nebo
– negativním antigenním testem ne starším než 72 hodin, nebo
– certifikátem o očkování (první dávka min. 21 dní před akcí), nebo
– dokladem o prodělání nemoci COVID-19 + 180 dní (od pozitivního testu),

přičemž se musí jednat o osobu bez klinických příznaků onemocnění COVID-19.

Respirátory:
Všichni účastníci letu používají respirátor v průběhu celé akce. To najdete v části Nošení ochranných prostředků dýchacích cest, bod 1.

Testování pilotů a členů posádek
Jsou to zaměstnanci nebo OSVČ takže je to povinné do doby, než bude toto nařízení zrušeno.

Evidence pasažérů
Doporučujme vést důslednou evidenci pasažérů pro potřeby případného epidemiologického šetření orgánů ochrany veřejného zdraví.

Dezinfekce
Doporučujeme mít k dispozici dezinfekci pro pasažéry a dezinfikovat jim ruce před nástupem do koše a poté před nástupem do auta.

Přistupujme k provozu zodpovědně nejen z hlediska bezpečnosti, ale také z hlediska hygieny. Jedině tak se urychlí cesta zpět do „normálu“.

Ing. Pavel Kostrhun

 

AKTUALIZOVÁNO: 23. 5. 2021