Změna – Examinátoři FE(B)

S radostí oznamujeme, že Úřad pro civilní letectví ve spolupráci s ČBS a s pověřenými examinátory vypracoval materiály standardizující postupy examinátorů pro vykonávání jednotlivých zkoušek dovednosti:

  • pro získání průkazu pilota balónů
  • pro rozšíření průkazu pilota balónů o další třídu
  • pro získání obchodních práv
  • pro rozšíření obchodních práv o další třídu balónů

Jednotlivé postupy a předpoklady naleznete v Příručce examinátora: https://www.caa.cz/zpusobilost-leteckeho-personalu/examinatori/

Dále vchází v platnost postupy ÚCL pro udělování kvalifikace Examinátora balónů – FE(B). V souladu s postupem CAA-ZLP-132 se může každý, kdo splní předpoklady, stát examinátorem a provádět zkoušky dovednosti. Předpoklady a požadavky pro získání kvalifikace FE(B) naleznete v Postupu CAA-ZLP-132, zde: https://www.caa.cz/zpusobilost-leteckeho-personalu/examinatori/

Děkujeme za spolupráci zástupcům Úřadu pro civilní letectví, a zejména členům ČBS: Pavlu Měřínskému, Petru Kubíčkovi, Michaeli Suchému, Tomáši Stejskalovi, Tomáši Habánovi, Tomáši Horovi, a dále examinátorům: Petru Stiborovi, Miloši Hrubému, Janu Smrčkovi.